Tìm hiểu về Bitcoin

bitcoin-blog-header

Có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu về Bitcoin nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Khan AcademyUdemy và đại học Stanford có hẳn các khóa học về Bitcoin nhưng bằng tiếng Anh. Nếu bạn muốn tìm hiểu Bitcoin bằng tiếng Việt thì nên bắt đầu với những tài liệu sau:

1. Xem các video sau với độ dài từ 3-5 phút mỗi đoạn. Bạn nên xem trên máy tính để bật CC (phụ đề) tiếng Việt:

2. Các bài viết – mỗi bài mất từ 5-10 phút:
3. Tham khảo thêm các trang web sau. Bạn có thể dùng Google Dịch nếu chưa thành thạo tiếng Anh:

CẢNH BÁO RỦI RO
Giao dịch Bitcoin ẩn chứa rủi ro cao. Thị trường Bitcoin còn mới và có thể sẽ không phát triển rộng. Hiện tại chỉ có một số ít doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin so với lượng đầu tư vào đồng tiền mã hoá, góp phần làm tăng biên độ biến động tỉ giá và có thể ảnh hưởng xấu đến khoản đầu tư của bạn. Để có thể giao dịch Bitcoin, bạn phải có khả năng đánh giá và kiểm soát rủi ro khi đầu tư vào đồng tiền này và có khả năng chịu được việc mất trắng toàn bộ khoản đầu tư đó. Ngoài ra, bạn phải biết cách bảo vệ số Bitcoin bạn đang nắm giữ. Các tài liệu tại đây nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về Bitcoin.Bạn là người ra quyết định cuối cùng cho việc giao dịch Bitcoin. Bitcoin Vietnam không bao giờ đưa ra lời khuyên tài chính hay sự xúi dục mua Bitcoin dành cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *