Bitcoin.vn đã hỗ trợ CashAddress – Bitcoin.vn supports CashAddress now

(Please see English version below) Kính gửi quý khách hàng,   Bitcoin.vn xin thông báo chúng tôi đã hỗ trợ định dạng địa chỉ ví mới của Bitcoin Cash (CashAddress). CashAddress được tạo ra để giúp người dùng không gửi nhầm BTC đến địa chỉ ví BCH. Chúng tôi vẫn hỗ trợ định dạng ví BCH […]