Apple tuyên chiến với Bitcoin, một cuộc chiến nó sẽ thua

Quyết định chống lại Bitcoin của Apple sẽ chỉ làm hại đến khách hàng của nó, điều đó quả là một sự xấu hổ đích thực. Những khách hàng này là những khách hàng Apple đáng lẽ phải phục vụ, nhưng thay vì phục vụ, nó đang làm tổn hại họ bằng cách loại bỏ đi một hệ thống thanh toán thật sự sáng tạo và hữu ích chỉ vì “những vấn đề chưa giải quyết được.”

Một vài câu hỏi thường gặp về Bitcoin

Bitcoin là gì?

Bitcoin là một loại tiền tệ điện tử phân trung (decentralized) đầu tiên trên thế giới (tất cả những loại tiền điện tử được đưa ra trước đây (E-gold, Liberty Reserve…) đều không giống Bitcoin, đều không hoạt động trên cơ chế phân trung, decentralized) được phát minh vào đầu năm 2009 bởi một người (hoặc một nhóm người) lấy biệt danh là Satoshi Nakamoto, người được nhiều nhân vật có thẩm quyền đánh giá là một thiên tài về lĩnh vực mật mã học và toán học.