Gương mặt mới trong đội ngũ công ty Bitcoin Việt Nam!

(Scroll down for English version)

Bitcoin Vietnam tự hào thông báo thành viên mới – Steven Snipper – sẽ phụ trách các hoạt động marketing của công ty.

Giám đốc Nguyễn Trần Bảo Phương cho biết:

Chúng tôi vui mừng chào đón Steven tham gia công ty, sau một thời gian quen biết, tìm hiểu và đánh giá lẫn nhau sau những hoạt động của cộng đồng Bitcoin địa phương tại Saigon.

Steven có bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh, marketing và kỹ năng mềm cũng như nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, chắc chắn sẽ là sự hỗ trợ vững chắc cho công ty non trẻ của chúng tôi – và chúng tôi cũng tin rằng tính cách ấm áp và ngay thẳng của Steven sẽ rất phù hợp với các thành viên còn lại và phản ánh các giá trị mà công ty đã xây dựng.

Giám đốc Marketing Steven Snipper, đến từ New York, Hoa Kỳ. Steven có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành và huấn luyện doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật và gần đây nhất là Việt Nam. Ông cho biết:

Tôi tin rằng những giao dịch tài sản dựa trên nền tảng Blockchain với tính chất cực kỳ dễ dàng và hiệu quả sẽ là tương lai của ngành công nghiệp tài chính. Tôi cũng tin rằng sự chấp nhận rộng rãi công nghệ này thông qua các giải pháp được cung cấp bởi công ty chúng tôi sẽ đảm bảo một tương lai tích cực hơn cho các cá nhân Việt Nam, gia đình, cộng đồng của họ, cũng như trên toàn thế giới.

Đây là lý do tại sao tôi rất hào hứng được gia nhập vào đội ngũ Bitcoin Việt Nam – một trong những công ty Tài chính Công nghệ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

Steven là giám đốc chi nhánh cho WMA securities, thành viên chính thức của NASD. Ông chuyên về bảo hiểm nhân thọ, ngoài các sản phẩm tài chính đặc biệt khác. Ngoài ra, ông còn là Giám đốc Kinh doanh của Toyota. Ông chịu trách nhiệm xuất khẩu cho thị trường Mỹ, cũng như công việc quảng cáo và tiếp thị tại Đức. Gần đây nhất, Steven là giảng viên tại Đại học Công nghệ Harbin, Trung Quốc, nơi mà ông phát triển chương trình giảng dạy danh dự, và là huấn luyện viên và là Chủ khảo cho Cuộc thi hùng biện tổ chức trên phạm vi toàn Trung Quốc.

Hiện tại, Steven là người hướng dẫn có giấy phép cho bộ phận Tài chính Ngân hàng của bang Florida – nơi mà ông thiết kế và phát triển các khóa học giáo dục thường xuyên cho ngành công nghiệp Dịch vụ Tài chính. Ngoài ra, ông đang phát triển đào tạo kỹ năng mềm cũng như đào tạo bán hàng, tiếp thị cho các doanh nghiệp quốc tế.

———————————————————————–

Bitcoin Vietnam Team is growing!

Bitcoin Vietnam is proud to announce the newest addition to its team – Steven Snipper will from now on be in charge of the Marketing Department of Vietnam’s premier Bitcoin exchange company.

Nguyen Tran Bao Phuong, the CEO and leader of Bitcoin Vietnam commented:

We are super glad to welcome Steven aboard our team. We had over the last couple of months the possibility to get to know and learn to value each other in the context of the community activities of our local Bitcoin community here in Saigon.
Steven brings vast experiences in Sales, Marketing and Soft Skills and decades of industry experience to the table which will benefit without doubt our comparably young team – and we also believe that his warm and upright personality is a great cultural fit which is mirroring the values on which this company has been built.

The new Director of Marketing, Steven Snipper, originally from New York, USA. Steven has 20+ years of business and corporate training and experience in America, China, Japan, Germany, and as of recently, Vietnam. He said:

I strongly believe that Blockchain-based value transfer is the future of finance providing an ease and efficient exchange. I believe that a wide adoption of Blockchain technology and the solutions provided by our company will secure a positive future for Vietnam individuals, their families, their communities and the world.
This is why I am proud to become a part of Bitcoin Vietnam – one of the fastest growing fintech companies in Vietnam.

Steven was the principal branch manager for WMA securities, an official member of the NASD. He specialized in variable life insurances and annuities, among other financial speciality products. In addition, he was a national sales manager for Toyota. He was responsible for the exports to the United States and the marketing and advertising department in Germany. Recently, Steven was a former lecturer at Harbin University of Technology in China, where he developed the curriculum for their honor’s program and was a coach and chief adjudicator for debating competitions throughout China.

Currently, Steven is a licensed instructor for the department of banking and finance in the state of Florida where he designs and develops continuing education courses for their financial services industry. Additionally, he is developing corporate and business soft skills training, as well as sales/marketing training for international companies.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *