Bitcoin Cash Service Announcement

 

Chắc hẳn hầu hết các bạn đã biết, ngày 1 tháng 8 vừa qua, blockchain Bitcoin bị phân nhánh thành Bitcoin Core và Bitcoin Cash. Việc phân nhánh, hiểu nôm na là thay vì tạo ra một blockchain với một đồng tiền điện tử mới hoàn toàn, những miner sao chép toàn bộ các block cũ cùng với lịch sử giao dịch của Bitcoin để tiếp tục vận hành trên một hệ thống network mới, với các giao thức mới.

Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, Bitcoin Việt Nam xin thông báo chính thức đưa vào hoạt động chức năng mua bán Bitcoin Cash trên website BITCOIN.VN. Cách thức giao dịch hoàn toàn tương tự như mua bán Bitcoin.

————————

As some of you may already know, on the 1st of August, Bitcoin blockchain forked, meaning a separate cryptocurrency called Bitcoin Cash was created. The way a fork works is instead of creating a totally new cryptocurrency (and blockchain) starting at block 0, it just creates a duplicate version that shares the same history. So all past transactions on Bitcoin Cash blockchain are identical to Bitcoin Core blockchain, with future transactions and balances being totally independent from each other.


Bitcoin Vietnam has been working on integrating Bitcoin Cash purchasing and selling service and is happy to announce that from today, the function is fully in operation on our website BITCOIN.VN

——

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *