Ucraina cân nhắc bãi bỏ thuế thu nhập đánh trên tiền điện tử

Một dự luật miễn trừ thuế thu nhập cá nhân đánh trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh có liên quan đến tiền điện tử, bao gồm mua bán, gửi nhận và cả mining, đã được đệ trình lên Quốc hội Ucraina hồi đầu tháng 11 này.

Cụ thể, người đứng đầu Ủy ban chính sách Thuế và Hải quan của nghị viện Ucraina, bà Nina Yuzhanina, đã đệ trình Dự luật số 7246, đề xuất sửa đổi một số điều luật về thuế của nước này đánh trên tiền điện tử và các tài sản phái sinh của tiền điện tử hôm 30 tháng 10. Theo văn bản giải trình đính kèm dự luật:

Việc miễn trừ thuế thu nhập từ tiền điện tử là việc làm cần thiết nhằm tạo ra một cơ chế hiệu quả để kích thích sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ucraina, Thu nhập từ hoạt động kinh doanh tiền điện tử không được tính vào tổng thu nhập chịu thuế hằng tháng (hằng năm) và những giao dịch trao đổi tiền điện tử, cũng như hoạt động mining tiền điện tử được công nhận là những giao dịch không phải chịu thuế.

Dự luật số 7246 này là dự luật thứ ba liên quan đến việc ban hành các quy phạm pháp luật về tiền điện tử được đệ trình lên Quốc hội Ucraina. Dự luật đầu tiên được đệ trình hồi đầu tháng 10, đề xuất xem xét công nhận tiền điện tử là một loại hình tài sản chung có thể dùng để trao đổi lấy các loại hàng hóa và dịch vụ khác. Dự luật thứ hai được đệ trình sau đó một tuần, có nhan đề “Nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền điện tử và các tài sản phái sinh ở Ucraina”, đề xuất xem xét công nhận tiền điện tử là một tài sản tài chính. Và đến dự luật thứ ba liên tiếp sau đó.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng cấp cao các chuyên gia của Ngân hàng trung ương Ucraina đã có một cuộc họp ngày 26 tháng 10 để thảo luận về các quy định cho tiền điện tử. Cuộc họp có sự tham dự của các đại diện ban ngành liên quan: đại diện các bộ trong chính phủ, lãnh đạo các tổ chức ngân hàng lớn, các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử. Sau cuộc họp, Ngân hàng trung ương Ucraina đã ra một thông cáo báo chí có nội dung:

Sau phiên họp, những đề xuất của Hội đồng chuyên gia cấp cao về việc cần thiết phải có một sự xác nhận chính thức về luật cho tiền điện tử ở Ucraina đã được chấp thuận.

Ông Bohdan Danylyshyn, Chủ tịch hội đồng, phát biểu khai mạc rằng Hội đồng chuyên gia cấp cao không thể khoanh tay đứng nhìn khi mà “sự phát triển và phổ biến của tiền điện tử trên thế giới nói chung và ở Ucraina nói riêng rất cần một sự ứng phó hợp lý từ những nhà lập pháp và những người làm việc trong ngành tài chính.” Ông còn nói thêm rằng:

Tôi nhất trí rằng những động thái giới hạn hoạt động của những thị trường (mới) như thế này có thể tạo ra những hiệu ứng ngược, chẳng hạn, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hoạt động ngầm hay thị trường chợ đen. Tôi cho rằng, việc tạo ra những hành lang pháp lý chính thức là rất cần thiết để thiết lập những nền tảng đầu tiên cho một thị trường tiền điện tử minh bạch và thuận lợi để quản lý về sau.

Ông kết luận: “Đổi lại, việc này sẽ thúc đẩy sự phát triển những công nghệ liên quan cũng như ngành kinh tế số hóa ở Ucraina.”

Nguồn tin: Bitcoin.com

Về việc hình sự hóa giao dịch Bitcoin

Ngày hôm nay, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ra thông cáo báo chí khẳng định lại rằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác không phải là (1) một loại tiền tệ hợp pháp, và (2) phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

1. Về việc Bitcoin không phải là một loại tiền tệ hợp pháp: Đây không phải là một quyết sách mới của các nhà lập pháp. Việc thanh toán các trao đổi hàng hoá và dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam bắt buộc phải được niêm yết bằng đồng nội tệ VNĐ. Ví dụ, nếu niêm yết hàng hóa bằng đô la Mỹ hay Bitcoin là vi phạm luật này. Bitcoin Việt Nam không phạm luật khi niêm yết hàng hóa Bitcoin bằng VNĐ.

2. Về việc Bitcoin không phải là một phương tiện thanh toán hợp pháp: Khi chưa có quy định rõ Bitcoin là tiền, hàng hóa, tài sản, hay là một phương tiện thanh toán, thì đối tượng áp dụng của Nghị định 101/2012/NĐ-CP không bao gồm các tổ chức như Bitcoin Việt Nam hay các khách hàng, vì dịch vụ giao dịch Bitcoin không phải là một dịch vụ thanh toán. Vì vậy, tuy nghị định 80/2016/NĐ-CP đã hình sự hóa một số quan hệ kinh tế khi sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp, nhưng nó sẽ không được áp dụng trong trường hợp này. Cần lưu ý rằng: Phương tiện thanh toán bất hợp pháp phải (1) là một phương tiện thanh toán, và (2) không nằm trong danh sách phương tiện thanh toán được sử dụng của Ngân hàng Nhà Nước.

Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể dùng ví dụ sau: Ông A bán 10 kg gạo cho Bà B để đổi lấy 10 con gà. “Phương tiện thanh toán” ở đây hoàn toàn nằm ngoài thẩm quyền của Ngân hàng Nhà Nước vì gạo và gà không phải là một phương tiện thanh toán theo pháp luật Việt Nam.

Bitcoin Việt Nam hy vọng quý khách hàng nhận định đúng ý nghĩa của thông cáo báo chí này của Ngân hàng nhà nước. Bitcoin không bị cấm mua bán và sử dụng như một loại hàng hoá phi vật thể. Và Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn một lộ trình luật hoá các loại tài sản điện tử hồi tháng 8 vừa qua. Hãy lưu ý rằng: Trên thế giới chưa từng có vụ xét xử nào liên quan tới Bitcoin dưới góc độ vi phạm luật tiền tệ.

Bitcoin Việt Nam luôn theo dõi các động thái từ phía chính phủ và đóng góp ý kiến cũng như năng lực chuyên môn ở mức cao nhất có thể để xây dựng một hành lang pháp lý chuẩn mực, hiệu quả cho các loại tài sản điện tử được thừa nhận về mặt luật pháp tại Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ luôn luôn làm hết sức mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng.

Ban điều hành Bitcoin.VN / VBTC.exchange | [email protected]


Regarding the FUD about Vietnam to illegalize Bitcoin

Today, the State Bank of Vietnam has issued a press release reaffirming that Bitcoin is (1) not a legal currency, and (2) not a legal means of payment in Vietnam.

1. With regards to Bitcoin not being a legal currency: This is not a new policy from the government. The payment of exchanges of goods and services within the territory of Vietnam is required to be listed in the domestic currency Vietnamese dong (VND). For example, listing an item in US dollars or Bitcoin is a violation of this law, but listing Bitcoin price in VND is not.

2. With regards to Bitcoin not being a legal means of payment: Because Bitcoin is not defined as a currency, commodity, asset, or a mean of payment, decree 101/2012/ND-CP does not apply to organizations such as Bitcoin Vietnam or its clients. Therefore, although Decree 80/2016/ND-CP has criminalized some economic relations when using illegal means of payment, it will not be applied in this case. It should be noted that: An illegal means of payment must be (1) a means of payment, and (2) NOT included in the list of approved legal means of payments used by the State Bank of Vietnam.

We can use the following example for an easy understanding: Mr. A sold 10 kg of rice to Mrs. B in exchange for 10 chickens. The “means of payments” here are completely outside the jurisdiction of the State Bank of Vietnam because rice and chicken are not means of payment under Vietnamese law.

Bitcoin Vietnam hopes that its customers will correctly evaluate the meaning of this press release by the State Bank of Vietnam. Vietnamese citizens are not prohibited from trading, holding, mining, or exchanging Bitcoins. The Government of Vietnam has given its approval on setting out a road map for legislation on electronic assets in August. Please note: There has never been a Bitcoin-related lawsuit in the world for monetary law violations.

Bitcoin Vietnam always closely monitors any regulatory changes made by the government and provides the highest level of expertise to build a standard, effective legal framework for electronic assets in Vietnam. We will always do our best to protect the legitimate rights and interests of our customers.

Bitcoin.VN / VBTC.exchange management board | [email protected]

Ledger Nano S hardware wallet now available to buy at Bitcoin Vietnam Shop

There is hardly any other method that can beat a hardware wallet when it comes to crypto currency storage. More and more crypto users in Vietnam now understand the importance of keeping their digital assets in a secured device instead of letting it float somewhere online. And the need to acquire a hardware wallet is increasing day by day in Vietnam, despite the difficulty of purchasing from abroad.

Bitcoin Vietnam has been considering clients’ requirement and decided to open an online shop in order to supply all the crypto currency related products to Vietnam market at the most reasonable prices. The first product, which is also the most wanted one, is the Ledger Nano S hardware wallet. It is proved to be a simple yet secured method to keep most of your crypto currencies intact.

Please visit shop.bitcoin.vn to purchase. And please be assured that Bitcoin Vietnam is here to serve all your crypto currency related needs at the best price.

HelloGold Asset Tokenization – Presentation

Tokenised Gold Bullion as an Alternative to Cash for the Financially Underserved and the Unbanked

HelloGold is a Malaysian startup with a unique approach to improving financial inclusion. In this case study, we examine how one company uses blockchain technoloy to revolutionize the distribution of gold bullion to address the problems:

1) Over reliance on cash savings
2) Lack of access to personal credit
3) Costly traditional remittance

Join us with Robin Lee, Co-founder and CEO of World Gold Council, to discuss the technology behind asset tokenization, and it’s potential applications for improving society.

Registration required:

//meetu.ps/e/DkGtV/sYGns/d

Time: Thursday, 12 0ctober, 7:30 pm

Venue: Hub Cafe, Saigon Innovation Hub, 273 Dien Bien Phu, D3, HCMC

Bitcoin Cash Service Announcement

 

Chắc hẳn hầu hết các bạn đã biết, ngày 1 tháng 8 vừa qua, blockchain Bitcoin bị phân nhánh thành Bitcoin Core và Bitcoin Cash. Việc phân nhánh, hiểu nôm na là thay vì tạo ra một blockchain với một đồng tiền điện tử mới hoàn toàn, những miner sao chép toàn bộ các block cũ cùng với lịch sử giao dịch của Bitcoin để tiếp tục vận hành trên một hệ thống network mới, với các giao thức mới.

Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, Bitcoin Việt Nam xin thông báo chính thức đưa vào hoạt động chức năng mua bán Bitcoin Cash trên website BITCOIN.VN. Cách thức giao dịch hoàn toàn tương tự như mua bán Bitcoin.

————————

As some of you may already know, on the 1st of August, Bitcoin blockchain forked, meaning a separate cryptocurrency called Bitcoin Cash was created. The way a fork works is instead of creating a totally new cryptocurrency (and blockchain) starting at block 0, it just creates a duplicate version that shares the same history. So all past transactions on Bitcoin Cash blockchain are identical to Bitcoin Core blockchain, with future transactions and balances being totally independent from each other.


Bitcoin Vietnam has been working on integrating Bitcoin Cash purchasing and selling service and is happy to announce that from today, the function is fully in operation on our website BITCOIN.VN

——

 

Ứng xử với tiền điện tử

Tuần qua, thị trường tiền điện tử toàn thế giới chao đảo vì chính quyền Trung Quốc quyết định đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước. Giá Bitcoin rơi tự do từ khoảng 4300 đô-la xuống còn gần 3200 đô-la, kéo theo tất cả các đồng tiền điện tử khác lao dốc theo và thổi bay mất 50 tỷ Mỹ kim tổng vốn hóa thị trường. Khỏi phải nói, giới đầu cơ đã có một phen thót tim và chắc có không ít người phải tán gia bại sản.

Những tin xấu như thế này không phải mới xuất hiện lần đầu. Và người ta cũng không phải mới bắt đầu biết hoài nghi về “tiền ảo” hay về hoạt đồng đầu cơ quá đáng trên thị trường “tiền ảo”. Những câu hỏi lớn vốn đã được đặt ra khi Bitcoin rớt giá từ 3000 đô-la xuống còn 1800 đô-la hồi tháng 6 năm nay, hay xa hơn nữa vào năm 2014 từ 1100 đô-la xuống còn 400 đô-la. Tuy nhiên, không ai không nhận thấy rằng cứ sau mỗi đợt lao dốc, giá trị của đồng tiền điện tử số một thế giới này lại tiếp tục tạo đỉnh mới. Và mỗi khi một tin sốt dẻo nào đó về Bitcoin lan ra trên mặt báo, lượng người biết và tìm đến với thế giới tiền điện tử lại càng nhiều thêm.

Rõ ràng, Bitcoin và tiền điện tử đang trở thành một chủ đề rất nóng trong giới tài chính nói riêng và trong toàn xã hội nói chung. Và việc ứng xử với vấn đề này như thế nào theo phương diện pháp luật và quản lý kinh tế là một bài toán mà mọi chính phủ cần phải tìm lời giải sớm.

Trở lại với câu chuyện cấm đoán của chính quyền Bắc Kinh, thực ra những đồn đoán về động thái này đã nổi lên râm ran từ hồi đầu tuần, sau khi Ngân hàng nhân dân Trung Hoa (PBOC) ra quyết định cấm toàn bộ hoạt động kêu gọi vốn đầu tư thông qua phát hành cổ phiếu điện tử – Innitial Coin Offering (ICO). Công bằng mà nói, việc cấm là cần thiết. Hoạt động ICO vốn đã và đang bị lạm dụng và lợi dụng, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nhiều công ty khởi nghiệp ma được thành lập, đưa ra những lời tuyên bố hùng hồn và những sản phẩm đột phá giả tạo, phát hành một mã cổ phiếu điện tử có thể dễ dàng tạo ra bằng cách copy paste các đoạn code dựa trên Blockchain Ethereum, và rồi bán nó cho công chúng trên các sàn giao dịch điện tử để gom một số tiền lớn trong chớp mắt. Thế nhưng, hành động tiếp theo, đóng cửa toàn bộ những sàn giao dịch tiền điện tử ở đại lục, lại là một việc làm quá khó hiểu của Bắc Kinh. Một lời giải thích dễ chấp nhận nhất mà giới thạo tin đưa ra là lệnh cấm chỉ là tạm thời, trước khi các nhà lập pháp Trung Quốc đưa ra các quy định và luật lệ phù hợp để quản lý hoạt động đầu tư và đầu cơ tiền điện tử.

Rõ ràng, Bắc Kinh không thể không nhìn thấy cách ứng xử đối với tiền điện tử của các nước phát triển đã và đang thực hiện. Chẳng hạn, Nhật Bản đã chính thức công nhận tiền điện tử là một phương tiện thanh toán trong toàn bộ các giao dịch mua bán trao đổi hồi tháng 4 năm nay. Và Nhật không phải là quốc gia duy nhất làm việc này. Phần Lan đã chấp nhận thanh toán tiền điện tử từ lâu. Ở các nước Hà Lan, Anh, Úc, Canada và nhiều bang ở Mỹ, mặc dù không được chính thức thừa nhận bằng luật pháp, thanh toán Bitcoin đã trở nên phổ biến trên toàn lãnh thổ.

Hay như các định chế tài chính lớn cũng đã bắt đầu quan tâm đến tiền điện tử và công nghệ Blockchain. Hồi đầu tháng 9 này, 6 ngân hàng lớn bao gồm Barclays, Credit Suisse, Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada, HSBC, MUFG và State Street đã hợp tác với tập đoàn tài chính UBS Thụy Sĩ để cùng phát triển một loại tiền điện tử tạm gọi là “tiền tiện ích”. “Đồng tiền tiện ích” này sẽ cho phép các tập đoàn tài chính thanh toán hoặc mua cổ phiếu của nhau mà không cần phải chờ đợi giao dịch chuyển tiền “thật” thành công. Đây không phải là lần đầu các tập đoàn tài chính liên danh phát triển tiền điện tử. Vào năm 2015, đã có 70 ngân hàng, bao gồm những tên tuổi lớn như Barclays, BBVA, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS, Citi và HSBC, cùng tham gia vào một dự án có tên là R3 CEV.

Mượn chuyện người để nói chuyện mình, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế phát triển mới mẻ này của thế giới. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền ảo và tiền điện tử. Động thái tích cực này của các nhà lập pháp thể hiện rằng Việt Nam đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc có một bộ quy tắc ứng xử chính thức đối với các loại tài sản và tiền tệ công nghệ cao. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động mua bán trao đổi tiền điện tử ở Việt Nam đang diễn ra hết sức nhộn nhịp. Và hoạt động “đào” tiền điện tử cũng đang thu hút sự quan tâm rất lớn của không chỉ các cá nhân mà còn của các doanh nghiệp.

Người Việt có tập quán tích trữ tài sản bằng việc cất giữ vàng. Chúng ta cũng ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt hơn các loại hình thẻ và online banking. Điều này thể hiện thói quen ăn chắc mặc bền, hay chính ra là sự e ngại phải giao tài sản của mình cho người khác, ở đây là ngân hàng, nắm giữ. Tiền điện tử xuất hiện như một kênh đầu tư, cất trữ tài sản hoàn toàn riêng tư. Để ban đầu, người ta tìm đến chúng như là một loại hình vàng kỹ thuật số. Sau đó, họ tiếp tục nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể dùng chúng để thanh toán cho các giao dịch mua bán trực tiếp mặt đối mặt trong đời sống hằng ngày, tương tự như khi họ dùng tiền mặt, với một chút thao tác công nghệ không quá phức tạp. Tất nhiên, chặng đường đến với tương lại phổ cập tiền điện tử như vậy vẫn còn khá xa. Nhưng với những lý do đó, tiền điện tử đã được đón nhận nhiệt liệt ở Việt Nam và sẽ còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Có cầu ắt có cung, hoạt động đầu tư các máy móc để “đào” tiền điện tử trở nên nóng hơn bao giờ hết. Gần đây, hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phải đau đầu đối mặt với một lô hàng nhập khẩu số lượng rất lớn máy “đào” tiền điện tử của một doanh nghiệp lớn. Những thiết bị này hoàn toàn chưa được liệt kê vào danh mục nhập khẩu và việc cho phép đưa vào sử dụng trong nước sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với hoạt động giao dịch tiền điện tử nói riêng và cả hoạt động giao dịch tài chính nói chung chính là lý do khiến các nhà chức trách phải phân vân.

Nhu cầu của người dân và doanh nghiệp đã và đang ngày càng hối thúc. Bây giờ nhà nước phải thể hiện trách nhiệm hướng dẫn, bảo vệ và quản lý của mình. Hướng dẫn để người dân hiểu rằng trước làn sóng quá nóng của tiền điện tử, việc cần làm ngay là phải tự trang bị cho mình kiến thức để không bị tụt hậu so với thế giới. Bảo vệ để người dân và doanh nghiệp cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao đang hoành hành. Và sau cùng, quản lý khi cá nhân và doanh nghiệp bắt đầu đón nhận những cơ hội kinh doanh và đầu tư mới.

Để thể hiện được vai trò và trách nhiệm đó, các nhà lập pháp phải nhìn nhận được thực tế khách quan về tập quán tài chính, về nhu cầu và khả năng của người dân để có những bước đi thích hợp. Đồng ý rằng hệ thống tài chính, năng lực điều hành chính sách tiền tệ của quốc gia, cũng như thông lệ và kinh nghiệm từ quốc tế đều chưa thực sự sẵn sàng. Đồng ý rằng chúng ta không nhắm mắt loại trừ những rủi ro vô cùng lớn của sự ổn định kinh tế và xã hội vĩ mô để chạy đua với các nước trong việc đón đầu làn sóng cách mạng về tiền tệ này. Nhưng chúng ta có quyền tin rằng chính phủ và dân tộc Việt Nam không thể làm ngơ trước một vận hội lớn mà ở đó chúng ta là một trong những quốc gia sở hữu và sử dụng tiền điện tử nhiều nhất trên thế giới.

Việt Bách – Công ty TNHH Bitcoin Việt Nam

(Bài viết đăng trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn số ra thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2017)

 

 

Market Maker là ai? – What are Market Makers?

(Please scroll down for English)

Để một sàn giao dịch, hoặc rộng hơn, một thị trường mua bán vận hành được cần phải có thanh khoản. Thanh khoản cao sẽ giúp việc mua hoặc bán diễn ra nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến giá cả trên thị trường. Thí dụ, ở một thị trường thanh khoản kém, số lượng cổ phiếu hoặc tài sản mua bán quá ít với mức giá rải rác cách xa nhau, chỉ cần một lệnh mua hoặc bán giá trị cao có thể làm giá tăng hoặc giảm quá đáng.

Một trong những cách giúp cho thị trường có thanh khoản tốt là tận dụng market maker. Một nhà đầu tư được gọi là market maker khi họ tham gia mua và bán liên tục với số lượng lớn trong cùng một thời điểm. Họ đặt giá bán hơi cao hơn một chút so với giá mua để thu một khoản lợi nhuận nhỏ mỗi lần, và vì họ liên tục giao dịch như vậy, tổng lợi nhuận được tích lũy sẽ rất đáng kể.

Hãy xem thử một ví dụ trên sàn giao dịch VBTC. Một marker maker muốn bán 10 bitcoin và hiện tại chênh lệch sổ lệnh mua / bán là 90.000.000 VND / 90.050.000 VND. Nếu market maker bán toàn bộ 10 bitcoin với giá 90.050.000 VND, anh ta sẽ ngay lập tức dùng số tiền đó đặt một lệnh mua. Lệnh mua này có thể có giá cao hoặc thấp hơn lệnh mua cao nhất hiện có là 90.000.000 VND. Nếu market maker quyết định đặt lệnh mua cao hơn với giá 90.010.000 VND, anh ta đã tạo ra một mức giá thị trường mới (make a market). Đây là lý do vì sao chúng ta gọi là market maker. Nếu có ai đó bán vào lệnh mua mà market maker đã đặt với giá 90.010.000 VND, market maker đã có được lợi nhuận (make the spread). Anh ta đã bán 10 bitcoin với giá 90.050.000 VND và mua lại với giá 90.010.000 VND, thu được một khoản lợi nhuận là 10 bitcoin x 40.000 VND = 400.000 VND. Khoản tiền này có vẻ không đáng kể lắm, nhưng hãy tưởng tượng toàn bộ quá trình trên diễn ra với số lượng bitcoin lớn hơn và tần suất dày đặc hơn, lợi nhuận thực sự sẽ rất lớn.

Market maker thường thực hiện hoạt động mua bán này một cách tự động thông qua những trading bot, tức là những phần mềm mua bán được cài đặt sẵn các điều kiện thực thi. Nhờ những trading bot này, market maker có thể tạo nên thanh khoản lớn cho sàn giao dịch và lợi nhuận lớn cho mình liên tục 24/7. Tuy nhiên, market maker cũng có thể bị thua lỗ. Đó là khi thị trường thay đổi đột ngột, giá mua vào tăng cao hơn giá mà họ vừa bán ra. Thời gian chờ đợi những lệnh mua và bán được thực thi càng lâu, rủi ro này càng lớn. Vì lý do đó, và vì lợi ích về thanh khoản mà market maker đem lại cho sàn giao dịch, họ thường được hưởng những ưu đãi hoặc mức phí giao dịch riêng. Ví dụ đối với sàn giao dịch VBTC, market maker mua và bán mà không phải trả phí.

——-

In order for markets to function properly, there needs to be liquidity. Liquidity refers to the ease at which a certain asset or stock can quickly be bought or sold without affecting the price too much.

One way to obtain high liquidity levels in a market is through the use of market makers.

A market maker is an individual or company that buys and sells large quantities of assets or stocks. By selling for a slightly higher price than they are buying, the market makers create small profits, resulting in bigger profits when done on a large scale.

In the case of Bitcoin, a market maker creates liquidity on exchanges by buying and selling large amounts of bitcoins.

For example, let’s say a market maker has entered a sell order for 10 BTC (bitcoin) and the bid / ask is 90.000.000 VND / 90.050.000 VND. If the market maker chooses to sell his BTC for 90.050.000 VND each, he can then turn around and enter bid orders for BTC. These bid orders can be either higher or lower than the current “best” bid order of 90.000.000 VND. If the market maker decides to bid higher than this, 90.010.000 VND for example, he effectively creates a new market. This is referred to as “making a market”.

If the market maker then succesfully attracts a seller for his new bid of 90.010.000 VND, he or she has then “made the spread”. The market maker has sold 10 BTC for 90.050.000 VND each, and then bought back the 10 BTC at 90.010.000 VND. Effectively creating 10 x 40.000 VND = 400.000 VND worth of profit.

This might not seem like a lot of profit, but when this process is done on a bigger scale with higher frequency it can actually create highly profitable results.

Market makers often strenghten their opportunities with the use of trading bots, adding liquidity and creating profit on a 24/7 basis. They are bearing a risk of their holding losing value over time. The more time it takes between their transactions to settle, the higher these risks are. In the light of these risks market makers are often rewarded with lower fees or commissions. On www.vbtc.vn for example, market makers trade with 0% fees. 

Lennard Mulder

Hội thảo Tương lai Bitcoin ở Arnhem – The Future of Bitcoin Conference Retrospect

(Please scroll down for the English version)

Hội thảo Tương lai Bitcoin đã diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 vừa qua ở Arnhem, Hà Lan. Các bạn nào quan tâm có thể xem lại toàn bộ hội nghị ở link Youtube này. Anh Lennard Mulder, Giám Đốc Kinh Doanh của Bitcoin Việt Nam đã đến tham dự và đóng góp một phần nội dung trong phiên thảo luận tổng kết hội nghị. Từ Hà Lan, anh đã gửi cho chúng tôi một email kể lại những trải nghiệm rất thú vị vừa qua, về chuyện hội nghị và cả những chuyện bên lề:

Cho các bạn nào chưa được biết, Arnhem, hay còn được gọi là “thành phố Bitcoin”, được mọi người trong giới crypto biết đến như là thành phố đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin một cách rộng rãi. Nhờ có Bitkassa, một công ty Hà Lan cung cấp giải pháp thanh toán tương tự như Bitpay, mà hơn 150 nhà bán lẻ ở Arnhem đã chấp nhận Bitcoin trong giao dịch hằng ngày.

Tôi đến thành phố Bitcoin sớm hơn vài giờ trước hội nghị để xem thử mình có thể mua sắm chút đỉnh gì đó bằng Bitcoin không. Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi nhà ga, đang ngó nghiêng tìm một cái siêu thị nhận thanh toán Bitcoin thì đập ngay vào mắt là một cái bảng hiệu có phần hơi châm biếm.

Thôi khỏi cám ơn, Western Union.

Một lát sau, tôi tìm thấy một siêu thị Spar, chuỗi siêu thị đầu tiên ở Hà Lan chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin từ năm 2014. Tôi không thấy bảng hiệu “Bitcoin accepted here” đâu hết nhưng khi tôi mở lời hỏi thì một nhân viên xác nhận là tôi hoàn toàn có thể thanh toán bằng Bitcoin ở đây. Vậy là tôi bắt đầu dạo quanh và chọn cho mình một chai nước cam ép, một cái bánh xăng-uýt và một hộp kẹo thơm Smints (Bạn biết đó, đâu có ai muốn bước vô hội nghị với hơi thở không mấy thơm tho).

Khi tôi bước ra bàn tính tiền và lấy Iphone có ví Bitcoin của tôi ra, thì họ bảo tôi phải chờ một nhân viên khác đi lấy cái Ipad mà Bitkassa đã thiết lập cho họ để nhận thanh toán Bitcoin. Chuyện này hơi mất thời gian và trong khi mấy người xếp hàng phía sau tôi bắt đầu thấy mệt, tôi tranh thủ hỏi nhân viên thu ngân xem người ta có hay thanh toán bằng Bitcoin không. Anh ta nói: “Tụi tôi chỉ thấy mỗi tuần có cỡ chừng một người thanh toán Bitcoin thôi. Hồi xưa lúc mới bắt đầu nhận Bitcoin thì nhiều hơn nhiều.”

Máy tính bảng dùng để nhận thanh toán Bitcoin của Bitkassa đã đến.

Cuối cùng, tôi cũng có thể quét cái QR code và mọi thứ diễn ra rất mượt mà. Đây là giao dịch của tôi trên Blockchain.

Tôi dùng Breadwallet, một cái ví Bitcoin khá phổ biến cho cả Android và iOS có thể tính luôn phí giao dịch cho người dùng. Như các bạn thấy trên hình, tôi đã trả €7.81 (200k VND) cho mấy thứ tôi mua ở siêu thị với phí giao dịch là €1.69 (43K VND). Hơn 20%! Không ngạc nhiên khi mỗi tuần chỉ có một người thanh toán bằng Bitcoin ở siêu thị này. Tự nhiên, cái bảng hiệu của Western Union không còn quá lố bịch nữa.

Sau khi ăn trưa, tôi chạy ngay đến tòa nhà WTC, hy vọng là một cái đầu óc sáng láng nào trong hội nghị sẽ tìm ra được giải pháp cho chuyện nghẽn mạng khiến chi phí giao dịch quá cao như hiện giờ.

Ngày đầu tiên của hội nghị Tương lai Bitcoin bắt đầu bằng bài nói chuyện của nhà sáng lập và CEO của Bitmain, Jihan Wu. Jihan đã chỉ ra tầm quan trọng của việc tích hợp công nghệ Smart Contract và Extension Blocks vào Bitcoin Blockchain.

Những điểm đáng chú ý tiếp theo trong ngày là bài nói chuyện của Ryan X. Charles và Craig Wright. Nền tảng truyền thông xã hội Yours của Ryan là nơi đã áp dụng thành công công nghệ Lightning Network trên mạng lưới Litecoin cho một ứng dụng thực tế của họ. Còn Craig thì cho biết làm thế nào công ty Nchain của ông ta đã áp dụng được những giải pháp mở rộng blocksize của Bitcoin ngay trên chuỗi, để cạnh tranh lại với Blockstream.

Sau một ngày dài thảo luận sôi nổi, người tham dự và diễn giả có một khoảng thời gian để trao đổi thêm trước khi dùng bữa tối rất thịnh soạn ở lầu một (hội nghị diễn ra ở lầu 13).

Chương trình của ngày thứ hai cũng bổ ích như ngày đầu tiên. Andrew Stone đã trình bày được một ví dụ rất thực tế cho FSH Blocks, một dạng Extension Block có thể cho phép Bitcoin trở nên linh hoạt hơn trong khi vẫn giữ nguyên những tiêu chuẩn bảo mật cũ.

Bài nói chuyện cuối cùng trong ngày thứ hai của Jameson Lopp đã khiến hội trường trở nên rất hào hứng, dù cho cuộc nội chiến về blocksize của Bitcoin vẫn còn chưa kết thúc. Jameson cho rằng cả hai phe vẫn còn rất nhiều điểm tương đồng mà có thể họ không nhận ra, và kêu gọi một sự cạnh tranh lành mạnh để cùng phát triển vì lợi ích chung của cả cộng đồng.

Cuối cùng là một phiên thảo luận chung để kết thúc hội nghị gồm có tôi, Ryan X. Charles, Andrew Clifford, Jon Matonis và Tom Zander.

Kết thúc chương trình, tất cả diễn giả, người tham dự và ban tổ chức cùng đến Stadsvilla Sonsbeek ăn BBQ và uống bia. Ở đó, bọn chúng tôi cùng với những người giỏi nhất trong ngành công nghiệp crypto đã nhấm nháp Heineken và ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp từ trên ban công. Mặc dù chẳng ai biết rõ tương lai Bitcoin sẽ ra sao, nhưng vào chính lúc này, mọi thứ xem chừng rất tươi sáng.


As you may have heard, the Future of Bitcoin Conference just took place in Arnhem, The Netherlands. The conference happened from 29th of June to 1st of July. If you want to watch the conference, here is the Youtube link. Bitcoin Vietnam’s Head of Business Development, Lennard Mulder, went to Arnhem to take a seat on the closing panel discussion. From Netherlands, he sent us an email telling a very interesting experience, both personal and professional.

For those of you who don’t know, Arnhem, sometimes dubbed “Bitcoin City”, is famous in the cryptocurrency world for being the first city in the world accepting Bitcoin payments on a large scale. Thanks to Bitkassa, a Dutch company similar to Bitpay, more than 150 merchants now accept Bitcoin payments in Arnhem.

I arrived in Bitcoin City a couple of hours prior to the conference to check if I could do some grocery shopping with my bitcoins. Upon leaving the train station, looking for a supermarket that accepted Bitcoin, the first billboard I stumbled upon was rather ironic.

No thank you, Western Union, we moved on.

A couple of minutes later, I saw a Spar, Holland’s first supermarket ever to accept Bitcoin in 2014. I didn’t see any “Bitcoin accepted here” sign but when I asked one of their employees they assured me that I could pay my groceries in Bitcoin. So I went on with it and got myself some fresh orange juice, a sandwich, and a box of Smints (nobody wants to have bad breath at a conference).

When I got to the cashier and pulled out my Iphone with my Bitcoin wallet, I was told to wait for another employee to get the special Ipad that Bitkassa set them up with. It all took rather long and while the people in my queue were starting to get impatient I asked the first employee how often people choose to pay in Bitcoin at their supermarket. “We only get around one Bitcoin payment per week nowadays, that used to be a lot more when we just started accepting them in 2014”.

Bitkassa’s dedicated Bitcoin payments tablet.

Finally, I was able to scan the QR code and the rest of the payment went through very smoothly. Here is a screenshot of my transaction on the blockchain.

I used Breadwallet, a very popular Bitcoin wallet for Android and iOS, which calculates your transaction fees automatically. As you can see in the transaction, I paid €7.81 (200k VND) for my groceries, with a transaction fee of €1.69 (43K VND). That is more than a 20% fee! No wonder why they only get one payment a week these days. All of a sudden, the Western Union billboard did not seem so out-dated anymore.

After finishing my lunch I hurried towards the WTC hoping that some of the bright minds at the conference would have come up with solutions for the network congestions causing these high transaction fees.

The first day of the Future of Bitcoin conference started off with a talk from Bitmain‘s founder and CEO, Jihan Wu. In his talk, he outlined the importance of bringing Smart Contracts and Extension Blocks technology to the Bitcoin blockchain.

Other highlights of the day were talks from Ryan X. Charles and Craig Wright. Ryan’s social media platform Yours succeeded in creating one of the first usable trustless Lightning Network implementations on the Litecoin network (although formerly on Bitcoin) and Craig talked about his company Nchain bringing huge on-chain scaling solutions to Bitcoin whilst competing with Blockstream.

After a long day of very interesting talks, there was room for more personal 1-on-1 time with the speakers and the fellow attendees, followed by a very well hosted dinner on the first floor (all the talks were done on the 13th floor) of the WTC.

The set up of the second day was more or less the same. Andrew Stone did a very good job making a case for FSH Blocks, an Extension Block technology that would allow for a more experimental Bitcoin whilst maintaining its old security model.

The last talk of day 2 was carried out by Jameson Lopp, who left the crowd with a very good vibe considering the current civil war surrounding Bitcoin’s block size debate. He talked about how the two sides supposedly still have much more in common than they might realise, and called for more “coopetition” within the community moving forward.

After the talks, there was a panel meeting to summarize the Future of Bitcoin in which I sat down with Ryan X. Charles, Andrew Clifford, Jon Matonis and Tom Zander.

At the end of day two, all the speakers, attendees, and organisers got together in Stadsvilla Sonsbeek for a barbeque and some drinks. Here we were, surrounded by some of the most clever people in the industry, while witnessing the beautifull view from the balcony and enjoying some Heineken beer. Although nobody knows what exactly the Future of Bitcoin is, in that moment it did seem very bright.

Phỏng vấn David Moskowitz, trưởng nhóm phát triển Indorse – Interview with David Moskowitz, Project Head of Indorse

(Please scroll down for the English version)

Indorse là một mạng xã hội dành cho doanh nghiệp và những người đi làm thế hệ mới, có tính phân quyền (decentralized) và sử dụng token như một công cụ khuyến khích người dùng tham gia. Khác biệt hoàn toàn so với những nền tảng mạng xã hội cũ, mục tiêu của Indorse là trao toàn bộ quyền sở hữu dữ liệu cá nhân lại cho chính người dùng, và tạo điều kiện cho họ hưởng lợi từ chính việc chia sẻ nội dung, kỹ năng hoặc các hoạt động của họ trên mạng. Indorse sử dụng một hệ thống đánh giá điểm số người dùng (Indorse Score) và một chương trình trả thưởng (Indorse Bucks) để kích thích sự tham gia, đóng góp, đánh giá, cùng gặt hái thành công và thăng tiến trong nghề nghiệp của thành viên.

Trong sự kiện Bitcoin Saigon Meetup lần thứ 12, diễn ra vào lúc 7h30 tối thứ ba ngày 11 tháng 7 sắp tới, chúng tôi hân hạnh giới thiệu vị khách mời đặc biệt – David Moskowitz, trưởng nhóm phát triển dự án Indorse sẽ có một buổi nói chuyện chia sẻ thông tin về dự án với chúng ta. David Moskowitz là người đã sáng lập Coin Republic – dịch vụ mua bán Bitcoin đầu tiên ở Singapore. Ông hiện là nhà đồng sáng lập và là CEO của Attores, một công ty công nghệ dựa trên nền tảng Ethereum; và là một thành viên của ACCESS, Tổ chức liên hiệp công nghệ Blockchain và Tiền kỹ thuật số Singapore.

Bitcoin Việt Nam đã có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ trước thềm sự kiện với David.

Bitcoin Việt Nam (BV): Ông có thể chia sẻ cơ duyên và con đường đưa ông đến với tiền kỹ thuật số và công nghệ Blockchain?

David: Tôi thực sự bắt đầu tìm hiểu về Bitcoin từ năm 2013. Thực ra, tôi đã nghe nói về Bitcoin từ trước đó, trên một diễn đàn về xây dựng hệ thống thành viên mà tôi đang làm việc, nhưng tôi không thực sự để ý đến nó lắm. Mãi đến năm 2013, tôi có dịp tìm tòi thêm và thực sự bị cuốn vào. Tôi đã luôn thích tìm hiểu về kinh tế và công nghệ, và đã không ngừng suy nghĩ về khả năng xây dựng một nền kinh tế được điều khiển hoàn toàn bằng toán học, như Milton Freedman và nhiều nhà kinh tế học khác đã nói đến. Khi tôi đã hiểu thêm về Bitcoin và tìm nhiều cách khá vất vả để mua được Bitcoin, tôi nghĩ những người khác ở Singapore hẳn cũng gặp phải nhiều vấn đề như tôi đã trải qua. Vì vậy tôi lập một trang web cung cấp dịch vụ mua bán bitcoin đầu tiên ở đây.

BV: Ông là người sáng lập ra dịch vụ mua bán Bitcoin đầu tiên ở Singapore. Mọi thứ ra sao vào thời điểm đó? Ông có gặp trở ngại gì không và những kinh nghiệm gặt hái được là gì?

David: Trở ngại lớn nhất là vấn đề bảo mật và đảm bảo khả năng đáp ứng về mặt kỹ thuật của trang web. Rất khó để tìm được người đủ tin cậy để lập trình về bitcoin, cũng như về hệ thống mua bán. Bạn luôn luôn ở trong tình trạng có thể bị hack và việc phải làm sao giữ tài khoản, mã API và cơ chế thực thi giao dịch luôn luôn an toàn là cả một vấn đề. Ngoài ra, thời điểm đó có những kẻ lừa đảo trên mạng hay sử dụng Bitcoin để chuyển tiền ra nước ngoài. Chúng tôi phải thường xuyên ngăn cản những kẻ đó lạm dụng dịch vụ của mình. Chưa kể đến việc liên kết với ngân hàng cũng là một khó khăn.

BV: Ông cũng đã tham gia vào ACCESS. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình khi làm việc với các nhà lập pháp trong việc xây dựng các quy định nhà nước cho tiền kỹ thuật số? Chúng ta có thể lấy gì để thuyết phục họ cùng hợp tác vì lợi ích chung?

David: Mặc dù tôi có tham gia bàn thảo một số vấn đề cho ACCESS, đồng nghiệp của tôi Anson và những người khác trong nhóm chuyên về luật mới thực sự là người làm những việc này. Tôi thường quá thẳng thắn khi thảo luận nên đã nhường việc đó cho họ và chỉ tham gia biên tập lại các hồ sơ gửi cho các nhà chức trách. Tôi đã viết nhiều bài báo thể hiện quan điểm của mình về việc chế tài của nhà nước đối với tiền kỹ thuật số và khả năng ảnh hưởng xấu của nó đến sự phát triển chung của ngành cũng như của các start-up trong ngành. Ủy bản quản lý tiền tệ Singapore (MAS) rất thực dụng trong các chính sách của họ và tôi tán thành các quyêt định đó. Tôi luôn tin rằng tìm được các lợi ích chung luôn là cơ sở hàng đầu cho sự can thiệp về mặt luật pháp đối với ngành này, nhưng chỉ nên là một phần nào đó mà thôi.

BV: Hiện giờ ông đang thực hiện dự án Indorse. Ông lấy ý tưởng từ đâu? Và định hướng của Indorse là gì?

David: Chúng tôi đã từng làm một thực nghiệm với trường đại học bách khoa Ngee Ann về việc cấp chứng chỉ theo công nghệ Blockchain. Trong quá trình thực hiện, họ có bày tỏ mong muốn của sinh viên là làm sao đăng được bằng cấp của họ lên LinkedIn một cách dễ dàng. Tôi thấy những mạng xã hội chuyên môn hiện giờ bị 3 vấn đề cốt lõi:
-Dữ liệu của người dùng bị họ thao túng
-Các hình thức đánh giá hay chứng nhận đều vô nghĩa vì tất cả đều tùy tiện đánh giá tốt cho nhau mà không bị kiểm soát gì
-Thành viên tham gia không được chia sẻ lợi nhuận từ những nội dung mà chính họ tạo ra
Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể tạo nên một mạng xã hội mới giải quyết được tất cả các vấn đề trên bằng công nghệ web 3.0 và mạng lưới blockchain Ethereum. Chúng tôi sẽ dùng token để trả thưởng cho người dùng khi họ được chứng nhận một kỹ năng mới và sẽ chia sẻ lợi nhuận của công ty cho họ thông qua chức năng thanh toán của token đó. Endorse sẽ trở thành một nền tảng đột phá mà nhiều chức năng mới thú vị hơn nữa sẽ được tích hợp. Kết nối những người có cùng chuyên môn và chia sẻ kỹ năng làm việc chỉ là những chức năng đầu tiên mà thôi.

BV: Ông nghĩ tương lai của tiền kỹ thuật số và công nghệ Blockchain sẽ như thế nào?

David: Tôi vô cùng lạc quan về tương lai của các tài sản kỹ thuật số và công nghệ Blockchain. Thật sự vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy toàn bộ ngành công nghệ như được tái sinh nhờ có những mô hình phát hành token ra công chúng, mà nhờ đó các công ty mới hình thành từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng. Chúng ta đang có cơ hội được ứng dụng công nghệ đột phá này để tạo ra giá trị cho những người thực sự tham gia và lật đổ những tồn tại đã quá lạc hậu.

BV: Xin cảm ơn ông! Và hẹn gặp ông vào ngày 11 tháng 7 sắp tới.

Indorse is a revolutionary platform using new models of tokenization and decentralization to change the shape of professional social networking. Unlike traditional platforms, Indorse aims to give back ownership of the data to the user, and allow them to profit from sharing their skills and activities on the platform. Indorse uses internal rewards (Indorse Bucks) and a reputation system (Indorse Score) to incentivize users to add their skills, accomplishments and indorse those of others.

At Bitcoin Saigon Meetup #12, taking place at 7.30pm on Tuesday 11th July, we will have a special guest from Indorse, David Moskowitz, who will be speaking about the platform. David is the founder of Coin Republic, the first Bitcoin brokerage in Singapore. He is currently the co-founder and CEO of Attores, the Blockchain as a Service company on Ethereum and also a board member of ACCESS, the Singapore Blockchain and Cryptocurrency Association.

We have got a quick interview with David before the event.

Bitcoin Vietnam (BV): Can you share with us your journey into cryptocurrency and Blockchain technology?

David: I became interested in Bitcoin in 2013. I had actually heard about it first from a forum for the membership system I was working with, but didn’t really look at it deeply. Then in 2013, I took another look, and went down the rabbit hole. I had an interest in economics and tech, and had been thinking about the possibility to create an economic system based purely on math, as Milton Freedman and others talked about. Once I had learnt about Bitcoin and set up some accounts to buy it, I thought others in Singapore may have the same problems I had had purchasing bitcoin, so I set up a website and began offering brokering services.

BV: You were the founder of the 1st bitcoin brokerage in Singapore. How was it back then? The challenge? The lesson?

David: The hardest challenge was trying to secure and scale the business technically. It is very hard to find people you can trust to write code around bitcoin, and exchanges. You are always at risk of hacking and keeping the accounts, APIs and transaction mechanisms secure is a challenge. Also, there are online scammers who sell goods and don’t deliver who use bitcoin as the way to move the stolen funds out. So being diligent against those people getting abusing the service was a challenge. Banking is another issue.

BV: You were also involved in ACCESS. Can you share with us your experience in working alongside with lawmakers on cryptocurrency regulation? What can we offer to persuade them to team up with us for good?

David: Although I do speak on panels on this, for ACCESS, this is something that Anson and our members in the legal profession have handled. I tended to be a bit too straight forward and stepped back from those direct discussions. I do participate in the consultation paper reviews which are submitted to the regulators. In the past I have published articles on my views on regulations and how they may hinder startups and technological advancements. The Singapore regulator MAS tends to take a pragmatic approach to regulation and my positions tend to be aligned with this. I believe in materiality being a big part of whether a part of the industry requires regulatory intervention.

BV: Now you are working on Indorse. How did you get the idea? What is Indorse’s vision?

David: We have a pilot with Ngee Ann polytechnic to issue diplomas on the blockchain. As part of the pilot they want students to be able to easily post the certificate to LinkedIn. We realized that there are 3 pain points with the existing social networks:
1) your data belongs to them
2) endorsements have no meaning as there is little downside to endorsing everyone you know
3) members of the platform do not benefit from the revenues the platform is generating
We realized that we could create a network to address these problems using web 3.0 technologies and the Ethereum blockchain. We use tokens to reward the user for posting their skills and share the revenues of the platform with them. We see Indorse becoming a platform on top of which other awesome use cases can also be developed. Professional networking and skills sharing being the first.

BV: How do you think the future of cryptocurrency will be? And Blockchain technology?

David: I’m incredibly optimistic about the future of cryptoassets and Blockchain technology. It’s thrilling to see the revitalization of the industry through the token sale model, and how new companies are forming from the support of the community itself. We have an opportunity to use this technology to create value for the people who are participants of the networks and disrupt the existing paradigms.

BV: Thank you very much! We are looking forward to see you on 11th July.

Trò chuyện với Hàm Trần, đạo diễn phim “Siêu Trộm” | A chat with Ham Tran, director of “Bitcoin Heist”

(Please scroll down for the English version)

Chắc ít ai để ý rằng “Siêu Trộm” là bộ phim điện ảnh đầu tiên về đề tài Bitcoin, không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới. Vào thời điểm ra rạp hồi tháng 2 năm 2016, bộ phim đề tài băng đảng siêu tội phạm này thực sự là một làn gió mới thổi vào thị trường phim Việt, và cũng là một hiện tượng lạ đánh động làng công nghệ, khi giới thiệu đến công chúng nhưng khái niệm cực kỳ mới mẻ về tiền kỹ thuật số, phần mềm mã hóa đòi tiền chuộc, tội phạm công nghệ cao… Hôm nay, Bitcoin Việt Nam có cuộc trò chuyện thân mật với anh Hàm Trần, đạo diễn của “Siêu Trộm”, để nghe anh nói về những suy nghĩ và ý tưởng về Bitcoin anh đã có trong quá trình làm phim.

DSC04598

Bitcoin Việt Nam (BV): Ý tưởng cho bộ phim “Siêu Trộm” đã đến với anh như thế nào?

Hàm Trần: Ý tưởng cho bộ phim đến từ một người bạn thân của tôi, tên là Scott. Anh này đã đào Bitcoin từ năm 2009 rồi. Lần đó là hồi năm 2013, khi tôi mới làm xong phim kinh dị “Oan hồn”, tôi đi uống cà phê với Scott và anh ta kể là ảnh mới giúp một người bạn reset lại toàn bộ máy tính vì anh đó bị CryptoLocker hack. Tôi mới hỏi: “Ủa đó là cái gì?” thì Scott trả lời là: “Anh truy cập trang web nào đó và nó hack vô máy tính của anh, rồi mã hóa tất cả các file của anh rồi đòi tiền chuộc bằng Bitcoin.” Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Bitcoin là cái gì?” Scott mới nói: “Anh chưa biết gì về Bitcoin hả?” Rồi anh ta giải thích cho tôi nghe về Bitcoin và ngay lập tức tôi biết rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời cho một bộ phim theo mô tuýp băng đảng siêu tội phạm. Và tôi với Scott đã tiêu tốn rất nhiều thì giờ gặp gỡ và rất nhiều cà phê để viết nên toàn bộ câu chuyện của “Siêu Trộm”. Anh ta thực sự là một cố vấn của tôi trong bộ phim này.

BV: Lúc đó anh có tin vào tiềm năng của Bitcoin chưa?

Hàm Trần: Scott đã thuyết phục được tôi. Tôi nhớ sau đó tôi về nhà kể chuyện này với anh tôi thì ảnh nói: “Gì thì gì, ba cái tiền ảo này không có thành công đâu.” Tôi mới nói: “Anh chờ coi.” Nhưng rồi mấy tháng sau, vụ Mt. Gox xảy ra thế là anh tôi có dịp cười cợt: “Thấy chưa! Anh nói rồi nó không có bền.” Còn khi chúng tôi đang viết kịch bản hồi tháng 10 hay 11 năm 2014, giá Bitcoin lúc đó là khoảng 400 đô. Nhưng ngay khi chúng tôi bắt đầu quay phim thì nó rớt xuống còn 200 đô. Chúng tôi than thở với nhau: “Trời ơi, nó rớt giá rồi! Tụi mình làm gì giờ?” Thế là chúng tôi đành phải thay đổi hết số liệu lại. Nói vậy để thấy là có rất nhiều người không thèm tin (vào Bitcoin) và cả những thứ khiến mình nhụt chí, nhưng giờ thì bọn họ chắc đang bẽ mặt rồi vì Bitcoin đang lên quá mạnh. Giá Bitcoin tăng hơn mười lần kể từ khi phim ra rạp mà.

BV: Anh đúng là một người vững vàng đó. Làm sao anh có thể tiếp tục tin tưởng vào Bitcoin sau nhiều thử thách vậy?

Hàm Trần: Đơn giản là tôi cảm thấy số người dùng Bitcoin xung quanh mình khá là đáng kể và tình hình lúc đó rất phù hợp để Bitcoin phát triển. Kinh tế thì lụn bại. Nhiều người mất tiền trong nhà băng. Rất nhiều người muốn gửi tiền ở chỗ nào khác do chính họ chọn lựa. Và ai cũng đòi hỏi được chuyển tiền đi xa một cách nhanh chóng hơn và ít tốn kém hơn mà. Nhưng chuyện làm tôi thấy hào hứng nhất về Bitcoin là khi tôi khám phá ra Bitcoin Vietnam. Công ty nằm ngay cuối con đường chỗ văn phòng sản xuất phim của tụi tôi luôn. Tôi nghĩ là nếu mà Bitcoin có thể tới Việt Nam rồi thì nó chắc chắn sẽ có thể có mặt ở bất cứ đâu. Không phải là vì kiểu Việt Nam là tận cùng thế giới hay gì mà là điều đó cho thấy mức độ phổ biến trên toàn cầu của Bitcoin.

BV: Anh có gặp khó khăn gì khi giải thích về Bitcoin cho các bạn diễn viên không?

Hàm Trần: Chuyện đó rất là khó. Thực sự là khó luôn. Chúng tôi đã cố gắng tìm một cách nào đơn giản nhất để diễn đạt về Bitcoin. Một trong số những cách đã thử là chúng tôi ví von Bitcoin như kiểu chơi hụi ở Việt Nam vậy. Mọi người cùng hùn tiền vô rồi ra sức bảo vệ số tiền đó để được xài chung. Nhưng mà thực sự nó không đúng với Bitcoin. Đó chỉ là kiểu thuật toán Bitcoin được mọi người cùng hỗ trợ trên mạng, kiểu các thợ đào Bitcoin. Tức là, cách giải thích này chỉ miêu tả được phần đào bitcoin thôi chứ không phải là toàn bộ bức tranh. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn một cách đơn giản nhất như các bạn đã xem trong phân cảnh mở đầu bộ phim, lúc hai tên tù nhân ngồi đánh cờ tướng.

BV: Anh nghĩ bộ phim của mình đã ảnh hưởng thế nào đến sự phổ biến của Bitcoin ở Việt Nam?

Hàm Trần: Chúng tôi không hề muốn quảng bá về Bitcoin trong phim này. Chúng tôi không muốn người ta nghĩ là bộ phim được tài trợ bởi một sàn giao dịch nào đó. Cho nên chúng tôi đã cố gắng diễn đạt thế giới Bitcoin càng đơn giản càng tốt, rồi khán giả sẽ tự mình tìm hiểu thêm khi đã bước ra ngoài phòng chiếu. Lúc bộ phim được công chiếu, thế giới Bitcoin thực sự vô cùng mới mẻ đối với Việt Nam. Nó thực sự giống như đi trước thời đại đối với khán giả Việt Nam vậy đó. Không phải vì đây là phim đề tài băng đảng siêu tội phạm đầu tiên của Việt Nam, mà là những yếu tố kỹ thuật số trong phim. Nhưng chúng tôi đã rất tin tưởng là người xem sẽ nắm bắt được vì người Việt Nam rất mau lẹ trong mấy chuyện thiên về kỹ thuật số. Ai cũng muốn tải được cái app hay nội dung gì mới nhất cho bằng người ta. Họ sẽ google Bitcoin để tìm hiểu xem nó là cái gì. Và tôi tin chắc là như vậy, vì tôi đã được thấy một chuyện rất thú vị. Anh bạn Charlie của tôi đi Nha Trang và gửi cho tôi một tấm hình chụp một xe bánh mì có tên là “Bitcoin bánh mì”. Rất là thú vị đúng không, mặc dù nó là một thứ gì rất mới mẻ, nhưng đúng như chúng tôi nghĩ, người ta không biết gì về nó nhưng họ sẽ tìm tòi để hiểu thêm. Để tôi kể các bạn nghe chuyện này. Bởi vì chúng tôi đã dùng một cái ví Bitcoin Copay thực sự trên phim, khi bộ phim được công chiếu, ai đó đã gửi bitcoin vô cái ví Copay chúng tôi dùng. Họ đã cố giao tiếp với chúng tôi theo cách như vậy. Thực sự rất là hay.

BV: Vậy khán giả có cơ hội xem tiếp “Siêu Trộm” phần 2 không anh?

Hàm Trần: Tôi rất muốn làm tiếp phần 2. Đó sẽ là sự phát triển của Bitcoin song hành với thực tế ảo. Thử tưởng tượng một bộ phim siêu trộm mà toàn bộ mọi thứ diễn ra trong thực tế ảo sẽ hấp dẫn như thế nào. Ý tưởng này thực ra là đã có khi chúng tôi đang làm “Siêu Trộm” rồi nhưng chúng tôi nghĩ như vậy có vẻ quá ôm đồm. Nhưng lần này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Dàn diễn viên chính cũng đã có khoảng thời gian rất vui khi làm phim. Và lần nào gặp tôi bọn họ cũng hỏi chừng nào làm tiếp phần hai.  Tôi nói là chúng ta phải chờ tới khi thị trường phim Việt sẵn sàng đã. Và tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi. Ba năm trước vẫn còn nhiều thử thách lắm. Nhưng bây giờ chúng ta đang dần thoát ra khỏi cái bóng của mấy bộ phim hài nhảm. Đã và đang có rất nhiều phim có chiều sâu hơn ra rạp.

BV: Xin cảm ơn anh rất nhiều vì buổi trò chuyện thú vị hôm nay. Và rất mong được xem tiếp phần hai của “Siêu Trộm”.

*Nếu các bạn chưa xem hoặc muốn xem lại bộ phim này, đây là link iTunes của bộ phim.

——-

Bitcoin Heist” was a Vietnamese heist movie, released in February 2016. The film was about a team of skilled criminals and a special agent on the hunt for one of Interpol’s most wanted criminals, who uses Bitcoin as the mean of conducting crime. Today, we have a chance to talk with Ham Tran, the director of the movie, and take a look back at what was the first Bitcoin action movie ever, not only in Vietnam, but also in the world.

Bitcoin Vietnam (BV): How did you get the idea of making “Bitcoin Heist”?

Ham Tran: It was back in 2013. I got the idea of the movie from my best friend Scott, who had been mining Bitcoin since 2009. It was when I had just finished my horror film “Hollow”, we were having coffee and he told me how he just helped his friend reset his whole system because he was hacked by CryptoLocker. I was like: “Wait! What was that?” And he said: “You went to a website and it hacked into your system and locked all your files and asked for some ransom in Bitcoin”. And I was like: “What is Bitcoin?” And he was like: “You don’t know anything about Bitcoin yet?” He then told me about Bitcoin and I immediately thought that it could be a great background story for a heist movie. It was actually something that I can work to put into a film. And I spent many many weekends of meetings and coffee with Scott to set up the whole story for Bitcoin Heist. He was basically my consultant for this film.

BV: At that time had you believed in Bitcoin yet?

Ham Tran: Scott convinced me. I remembered I went home and talked to my brother and he was like: “Whatever, cryptocurrency is not gonna happen”. I was like: “You just watch, man”. But a few months later then, Mt. Gox happened so he was like: “See! I told you it’s unstable, right”. I remember writing the script around October November 2014, the price was about 400 USD. But right when we started shooting the movie, it dropped to 200. We was like “Oh no! it dropped. What do we do?” Then we just had to change the figure. So, there were lots of naysayers as well but they are losing face now since Bitcoin is getting really strong at the moment. The price went up more than 10 times since we released the film.

BV: You are quite a strong believer. How could you keep trusting Bitcoin during all those challenges?

Ham Tran: I just felt like there are enough people around me using it and the whole condition at the time was really supporting it. The economic meltdown. A lot of people losing money from the bank. There are a lot of people who want to put their money in the place of their own choice. And we all want to transfer money through a long way faster and cheaper… And the thing that got me really excited about it was that I found out there was Bitcoin Vietnam. The company happened to be located right down the street from our production office. I think if it’s possible that Bitcoin is in Vietnam then it’s possible to be anywhere. It’s not that Vietnam is the end of the world though, but it shows the global awareness of Bitcoin.

BV: Did you have any difficulty getting the cast to grab the idea of Bitcoin in the movie?

Ham Tran: That was hard. That was really tough. We tried to find a really simple way to talk about it. One version of it was that we tried to quote it as the Vietnamese Tontine. Everybody tips in money. And they try to protect that sum of money to use it together. But it’s not exactly the same with Bitcoin. That’s only how the Bitcoin algorithm is supported by everybody else online, by miners exactly. So, it only describes the mining part of its, not the whole picture. Finally, we came up with the very simple explanation like you could watch in the beginning scene showing a Chinese chess match between the two prisoners.

BV: How do you think the movie has affected the acknowledgement of Bitcoin in Vietnam?

Ham Tran: We didn’t want to be advertising bitcoin. We didn’t want people think that the movie was funded by this or that exchange. So, we made it as simple as possible and people would go out and look it up. When the movie was released, this world was completely new to Vietnam. It was really ahead of its time for the Vietnamese audiences. It’s not because it was the first heist film but about the digital technology. But we believed that the viewers were going to catch up because Vietnamese are so hype at anything that is digital. It’s very trendy that people try to download the latest app, the latest thing. They will Google Bitcoin to find out more about it after the film. And I think that’s the case because I did see something very interesting. My friend Charlie sent me a picture when he was in Nha Trang and saw a banh mi stand name “Bitcoin Banh Mi”. I thought it is very interesting that even though it was completely new, like our prediction, people didn’t know but they would go look it up to know more about it. Let me tell you this story. Since we put an actual Copay wallet on screen, when the movie came out, somebody actually sent us bitcoin to that wallet. Somebody tried to communicate with us. That’s really cool.

BV: Do we have a chance to watch a sequel of Bitcoin Heist?

Ham Tran: I would love to do the second part. The next chapter will be the evolution of bitcoin and virtual reality. See how fun it will be to have a heist film with everything happens in the virtual reality. The idea actually came to us for the first film but we think no it’s too much at the time. This time, it will be really fun. The cast had so much fun making it though. Whenever I see them they would say: “Hey, when do we gonna make part two?” I said: “Well, we should wait till the Vietnamese film market are ready”. And I think it’s ready now. It was challenging 3 years ago. But now we are moving out of a comedy biased industry. There are a lot more sophisticated films coming.

BV: Thank you very much for an interesting talk. And we would love to see the Bitcoin Heist 2.

*If you want to watch “Bitcoin Heist”, here is the iTunes link.