Phỏng vấn David Moskowitz, trưởng nhóm phát triển Indorse – Interview with David Moskowitz, Project Head of Indorse

(Please scroll down for the English version) Indorse là một mạng xã hội dành cho doanh nghiệp và những người đi làm thế hệ mới, có tính phân quyền (decentralized) và sử dụng token như một công cụ khuyến khích người dùng tham gia. Khác biệt hoàn toàn so với những nền tảng mạng xã […]

Continue reading →