Tìm hiểu về Bitcoin – cơ bản

Có rất nhiều bạn muốn tìm hiểu về Bitcoin nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Khan Academy, Udemy và đại học Stanford có hẳn các khóa học về Bitcoin nhưng bằng tiếng Anh. Nếu bạn muốn tìm hiểu Bitcoin bằng tiếng Việt thì nên bắt đầu với những tài liệu sau: 1. Xem các video sau với […]

Continue reading →

Phụ đề tiếng Việt cho phim “The Rise and Rise of Bitcoin”

Bitcoin Vietnam/Bitcoin Saigon hân hạnh biên dịch lại phụ đề cho phim The Rise and Rise of Bitcoin sang tiếng Việt. Ấn vào đây để xem trailer của phim. Sau khi tải được phim này về, bạn có thể tải kèm file phụ đề sau để xem được bản dịch chuẩn tiếng Việt: http://goo.gl/idatdZ Chúng tôi […]

Continue reading →

Toán Học đằng sau Bitcoin

Một lý do mà Bitcoin có thể gây khó hiểu cho người mới bắt đầu là công nghệ đằng sau nó định nghĩa lại khái niệm về quyền sở hữu. Để sở hữu một cái gì đó theo nghĩa truyền thống, có thể là một ngôi nhà hoặc một khoản tiền, có nghĩa là thứ […]

Continue reading →